miercuri, 15 februarie 2012

Caiete de Artă Populară- Portul popular din zona Perşanilor

Caiete+de+artă+populară+cărţi+meşteşuguri
Odată cu prezentarea celui de-al treilea "Caiet de Artă Populară", despre portul din Ţara Oltului, sunt necesare câteva precizări. 
In primul rând, trebuie să spunem că numai o mică parte din datele referitoare la cele trei zone de port a putut intra in spaţiul restrâns al celor trei volume. Aproape fiecare sat sau comună- din cele peste 70 cuprinse in Ţara Oltului- ar fi putut duce la o lucrare de aceste dimensiuni. De aceea am căutat să redăm numai ceea ce ni s-a părut mai caracteristic.
Dacă unele localităţi apar mai bine reprezentate, aceasta se datoreşte tocmai faptului că ele reflectă ceea ce e tipic şi pentru altele din jurul lor. Aşa este cazul cu Drăguşul, Avrigul, Mateiaşul, Veneţiile, etc. Am urmărit să subliniem insă, intr-o măsură destul de mare, diferenţele şi asemănările.
Nădăjduim că aceste lucrări vor constitui un inceput şi o bază pentru alte studii viitoare, ele ajutând atât la cunoaşterea portului cu toate calităţile sale, cât şi la cunoaşterea vieţii sociale şi a transformărilor la care asistăm.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...